Välj en sida

Välkommen till Kulturmiljöfrämjandet

Kulturmiljöfrämjandet vill värna våra kulturmiljöer för framtiden

Kontakt: info@kulturmiljöfrämjandet.se

UPPROP KULTURARV

Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

Hur kan metoder utvecklas för ökad varsamhet i plan- och byggprocesser?

 

Välkommen till seminarium 9 mars 2020

Anmälan till seminarium@uppropkulturarv.se

För vidare information gå in på uppropets hemsida. Där kan du också delta i en namninsamling för Upprop kulturav.  www.uppropkulturarv.se

Läs också mer här: upprop2020 

Kulturmiljöfrämjandet är en ideell förening som värnar om utsatta kulturmiljöer

 Kulturmiljöfrämjandet är en ideell förening som med de goda exemplens makt, erfarenhet, kunskap och strategiska modeller vill visa att det går att skapa långsiktigt hållbar förvaltning av kulturmiljöer genom samverkan, fördelning av resurser och opinionsbildning. På lite längre sikt vill vi bilda en nationell fond/stiftelse för kulturmiljöförvaltning med syfte att kunna stötta kulturmiljöförvaltare med resurser

Vill du vara med och påverka och hjälpa oss i detta viktiga arbete? Bli medlem i Kulturmiljöfrämjandet.
Sätt in 200 kr varje år, på bankgiro 363-5612.